kidmove-web-picture-(1).png

V rámci projektu KidMove sbíráme a spoluvytváříme nejvhodnější tréninkové postupy, zaměřené zejména na koučování mladých sportovců. Nástrojem jsou kombinace existujících teorií, podložených výzkumem, se znalostmi a zkušenostmi trenérů ve sportovních klubech a organizacích. 
Cílem projektu je zvýšit motivaci a radost ze sportu u dětí a mládeže a snížit četnost odklonu zájmu dětí od sportovních aktivit, za pomoci sociální inkluze, rovných příležitostí a prevence sportovních úrazů.

První setkání všech partnerů proběhlo v únoru 2019 na půdě koordinátora projektu, tedy Metropolia University v Helsinkách. Následně se všichni účastníci potkali v holandském Zwolle. Jarní mítink v Grazu musel být z důvodu epidemie COVID-19 zrušen. Setkání se tak uskutečnilo prostřednictví videokonference. Do Brna se projekt podívá na podzim 2020, kde bude celý projekt finišovat. Na konci tohoto roku by tak měly být hotovy veškeré výstupy a studie. 


V průběhu projektu vznikají různé materiály a informace, které se postupně prezentují na ofociálních stránkách projektu WWW.KIDMOVE.EU

Výstupy projektu najdete na stránkách České trenérské akademie

 

Koordinátorem projektu je Metropolia University of Applied Sciences v Helsinkách. Za ČR jsou partnery projektu klub Bulldogs Brno, v úzké spolupráci s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity.

erasmus-co-funded.jpg
Partneři:KidMove je mezinárodní projekt financovaný z EU programu Erasmus + Sport