logo-Brno.pngSmlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020.

 
 
a) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na níže uvedené projekty v Programu podpora sportu pro rok 2020 - Mládežnický sport.
Výše poskytnuté dotace: 1.245.000,-Kč
 

b) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na níže uvedené projekty v Programu podpora sportu pro rok 2020 - TV a sport.
Výše poskytnuté dotace: 450.000,-Kč


c) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů (florbalového družstva v seniorské kategorii - Bulldogs Brno - ženy) spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži v ČR vypisované příslušným svazem v seniorské kategorii.
Výše poskytnuté dotace: 523.000,-Kč


d) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt podaný v PROGRAMU: Podpora brněnských kolektivních sportů, za účelem úhrady neinvestičních výdajů (florbalového družstva v seniorské kategorii - Bulldogs Brno - ženy) spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži v ČR vypisované příslušným svazem v seniorské kategorii.
Výše poskytnuté dotace: 92.000,-Kč


f) 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt související s úhradou neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí na soutěžích a soustředěních brněnské talentované mládeže (florbal - hoši, dívky), podaný v Programu Podpora sportu pro rok 2020 - Talentovaná mládež. 
Výše poskytnuté dotace: 97.000,-Kčg) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna v dotačním programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže za účelem úhrady nákladů na projekt Sportovní prázdniny Bulldogs Brno 2020.

Výše poskytnuté dotace: 38.000,-Kč
jmk-logo.png

 
Smlouvy o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje pro rok 2020
 


IMG_1913.pnga) Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace na projekt "Extraligové ženy Bulldogs Brno"
Výše poskytnuté dotace: 150.000,-Kč