logo-Brno.pngSmlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2021.

 
 
a) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na níže uvedené projekty v Programu podpora sportu pro rok 2021 - Mládežnický sport.
Výše poskytnuté dotace: 1.196.000,-Kč
 

b) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na níže uvedené projekty v Programu podpora sportu pro rok 2021 - TV a sport.
Výše poskytnuté dotace: 274.000,-Kč


c) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů (florbalového družstva v seniorské kategorii - Bulldogs Brno - ženy) spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži v ČR vypisované příslušným svazem v seniorské kategorii.
Výše poskytnuté dotace: 399.000,-Kč


d) 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna v dotačním programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže za účelem úhrady nákladů na projekt Sportovní prázdniny Bulldogs Brno 2020.

Výše poskytnuté dotace: 17.000,-Kč 

Dotace poskytnutá Národní sportovní agenturouNSA-(1).png


Rozhodnutí o poskytnutí dotace ČJ: NSA-MK21-02695/2020/MK21/3 na základě Výzvy 2/2020 MŮJ KLUB 2021 přidělena
dotace ve výši: 
1.316.977,-Kč
jmk-logo.png
 

Smlouvy o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje pro rok 2021

 


IMG_1913.pngNeposkytnuta žádná dotace.