logo-Brno.pngSmlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2023.

 
 

a) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na níže uvedené projekty v Programu podpora sportu pro rok 2023 - Mládežnický sport.
Výše poskytnuté dotace: 1.772.000,-Kč
 
 
b) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na níže uvedené projekty v Programu podpora sportu pro rok 2023 - TV a sport.
Výše poskytnuté dotace: 307.000,-Kč
 
 
c) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt podaný v PROGRAMU: Podpora vrcholového sportu pro rok 2023 za účelem úhrady neivestičních výdajů (florbalového družstva v seniorské kategorii Bulldogs Brno - ženy) spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži v ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorské kategorii.
Výše poskytnuté dotace: 606.000 Kč

 
 
d) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna v dotačním programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže za účelem úhrady nákladů na projekt Sportovní prázdniny Bulldogs Brno 2023.
Výše poskytnuté dotace: 21.000,-Kč 

Dotace poskytnutá Národní sportovní agenturouNSA-(1).png


Rozhodnutí o poskytnutí dotace ČJ: NSA-00110/2023/MK23-2/3 na základě Výzvy 5/2023 Můj Klub 2023 – 2. kolo přidělena
dotace ve výši: 769.125,-Kč


jmk-logo.png
 

Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2023

 

R5MB0157-DeNoiseAI-clear.JPG


Poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu JMK ve formě dotace na realizace projektu “mládež Bulldogs Brno v roce 2023“ ve výši 150.000 Kč.
 

Poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu JMK ve formě dotace na realizaci projektu “Extraligové ženy Bulldogs Brno“ ve výši 212.400 Kč.