Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019.


 

a) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorksé kategorii, s ohledem zejména na podporu výkonnostního růstu talentovaných brněnských mládežnických sportovů v seniorké kategorii. Jmenovitě na florbalové družstvo v seniorské kategii (Bulldogs Brno - muži). 
Výše poskytnuté dotace: 1 187 000,-Kč
 
b) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady nákladů na projekt Sportovní prázdniny Bulldogs Brno, jmenovitě: nájemné a ceny.
Výše poskytnuté dotace: 42 000,-Kč
 
c) Předmětem smlouvy je posytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve florbalu. 
Výše poskytnuté dotace: 1 160 000,-Kč
 
d) Předmětem smlouvy je posytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže ve florbalu (hoši a dívky)
Výše poskytnuté dotace: 115 400,-Kč

e) Předmětem smlouvy je posytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží družstev mládež, vč. nejvyšší soutěže KB ligy juniorů. 1. ligy juniorek, dorostenců a dorostenek, dále družstva mužů B a žen A, B ve florbalu.
Výše poskytnuté dotace: 380 000,-Kč

f) Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší mistrovské soutěži v ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorské kategorii s ohledem zejména na podporu výkonnostního růstu talentovaných brněnských mládežnických sportovců v seniorské kategorii. Jmenovitě na florbalové družstvo v seniorské kategorii (Buldogs Brno - ženy) 

Výše poskytnuté dotace: 213 000,-Kč