ČESTNOST                TÝMOVOST                PŘÁTELSTVÍ                SOUČINNOST               RESPEKT                 NASAZENÍ 

POZADI-BULDOK-(1).png


·       Být členem klubu-smečky Bulldogs vyžaduje přijmout a respektovat pravidla, která ve smečce platí. Být členem smečky Bulldogs však přináší výhody, které mi nikdo jiný, než má smečka nedá: Sílu, vytrvalost, oddanost, věrnost, ochranu a pomoc celé smečky v okamžiku, kdy to budu potřebovat. Být členem smečky a jedním z Bulldogs, je něco, na co bych měl být hrdý!

·       Jako člen smečky Bulldogs ctím tato její pravidla a vždy se chovám tak, abych nepoškodil její jméno a pověst.

·       Respektuji všechny ostatní členy smečky, vážím si jich a vnímám naši společnou sílu. Svůj respekt a přátelství projevím mimo jiné i tak, že každého člena smečky Bulldogs při setkání nahlas a zřetelně pozdravím. Jsem rád, že jsem opět ve své smečce a dávám to svým uctivým a vstřícným chováním najevo.

·       Při sportovních aktivitách jako je trénink, zápas, regenerace a příprava na zápas jsem, jako správný Bulldog, připravený odevzdat maximální výkon. Jsem poctivý vůči sobě i týmu, a to při každé části tréninkového procesu. Chodím na co nejvíce tréninků, snažím se vždy odevzdat maximum, snažím se pomoci a poradit ostatním, přijímám pomoc a radu od zkušenějších členů smečky a případnou kritiku neodmítám. Vše má jediný cíl – zlepšení. Jestliže se na každém tréninku o malý kousek každý ze smečky posune, tak bude naše smečka den ode dne silnější a lepší.

·       Být členem smečky, chovat se dle pravidel smečky, odvádět svou práci na maximum, a to nejen v rámci smečky, ale i v rámci ostatních mých povinností vyžaduje a spotřebovává spoustu energie, kterou musím doplnit. Odpočinek je stejně důležitý jako poctivá práce a jen odpočatý Bulldog je schopen se znovu a znovu zvednout, bojovat a nevzdat se. Je mojí povinností a odpovědností vůči smečce, abych dokázal správně a rychle regenerovat. Poctivé vyklusání, protažení, kompenzace, roller a sprcha jsou nedílnou závěrečnou částí každého tréninku a každého zápasu, nebo jakékoliv jiné sportovní aktivity. Snažím se co nejvíce spát a nejméně jednou týdně do svého programu zařadím regeneraci jako je například sauna.

·       Životospráva je dalším důležitým klíčem k úspěchu. Výkonný Bulldog je vytrénovaný, odpočatý, připravený a správně živený. Vím, jak vypadá správná strava. Vím jak, kdy a co jíst. Vím, jak má vypadat můj každodenní jídelníček. Vím, jak se správně stravovat před zápasem, v průběhu turnaje, mezi zápasy a jak správně doplňovat látky, které tělo při sportovním výkonu ztrácí. Do jídelníčku Bulldogs nepatří nezdravý způsob stravování. Do života člena buldočí smečky pak v žádném případě nepatří alkohol a návykové látky např. tabák v jakékoliv formě, drogy atd.

·       Bulldogs jsou chytří, hrdí a sebevědomí, a proto spolu komunikují vždy přímo. Nebojí se prezentovat svůj názor, protože je ostatní členové smečky vždy vyslechnou. Společná vzájemná komunikace je další věcí, která zlepšuje prostředí ve smečce a dělá z nás lepší hráče. Každý Bulldog vždy vyslechne názor toho druhého a snaží se být názorům druhých otevřený. Žádný Bulldog si nebere kritiku osobně, protože cílem kritiky není druhému ublížit, ponížit ho, ale posunout tým na jeho cestě o kousek dál. Bulldog umí naslouchat a umí také komunikovat.

·       Každý se členem smečky Bulldogs stát nemusí, nebo nemůže, a proto jsem hrdý na to, že zrovna JÁ v této smečce mohu být. Klubové barvy proto nosím hrdě.  Jsem oddaný klubu, který mi můj všeobecný rozvoj a růst umožňuje, a proto se k vybavení, zázemí a všemu, co k trénování potřebuji, chovám šetrně. Nechci, aby kdokoliv poškozoval nebo ničil vybavení, nebo halu, která je domovem smečky Bulldogs a sám budu vše, co patří naší smečce šetřit, chránit a bránit.

·       Bulldog vždy hraje fér. Fair play se pro člena smečky Bulldogs stává způsobem života, a to i ve chvílích, kdy se mohu domnívat, že je život ke mně nespravedlivý. Jsem Bulldog a svým zásadám, postojům a charakteru se nemohu zpronevěřit.

·       Jako správný Bulldog jsem houževnatý, zarputilý, cílevědomý a pokud se pro něco rozhodnu, nic mne v mém záměru neodradí a nezastaví. Zakousnu se a nepustím. Tyto vlastnosti využívám i ve svém běžném životě, v práci, v rodině a ve škole. Svým každodenním chováním dávám ostatním najevo, kdo je to Bulldog. Hodnoty, které jsem získal v klubu, ve své smečce, si přenáším do každodenního života. Můj klub, má smečka na mne mohou být v každém okamžiku hrdí.

·       Florbal je sport, jenom sport. Je krásný a roky strávené ve společenství Bulldogs smečky budou plné úžasných zážitků, dřiny, vítězství, ale i proher. To vše je a bude součástí života smečky Bulldogs. Přesto nemůže být florbal jedinou náplní života žádného z Bulldogs. Vím, že existuje i život mimo smečku a vnímám důležitost ostatních věcí jako je rodina, škola, práce a nikdy na tyto věci nemohu rezignovat. Smečka Bulldogs mi může na mé cestě životem pomoci a já mohu vše, co jsem se zde naučil využít ve svém životě. Může se stát, že florbal přestane být součástí mého života, členem smečky Bulldogs však zůstanu navždy.

·       Můj klub, můj tým, má smečka, má rodina, můj život. To jsou věci, kterým jsem oddán. To jsou hodnoty, za které bojuji.  Jsem Bulldog a jsem na to hrdý.