Individuální tréninky

Od října jsou hráčům a hráčkám mládežnických družstev k dispozici speciální trnéninky, jak v hale tak i v posilovně.

Více informací o trénincích najdete v členské sekci.
V posilovně se našim hráčům a hráčkám věnuje kondiční trenérka Mgr. Kateřina Strašilová, která se specializuje na silový trénink dětí a mládeže. Na toto téma také zpracovává disertační práci v oboru kinantropologie na fakultě Sportovních studií Masarykovy univerzity. Zde také učí předmět fyziologie a vede výzkum zkoumající vliv silového tréninku na redukci dětské nadváhy a obezity. V neposlední řadě je také reprezentační trenérkou pro Český svaz plaveckých sportů. 

Potkat se s Katkou můžete nejen v posilovně, ale také na přednáškách partnerského projektu Sportsensei.