Výzva k podání podnětů k VH

S ohledem na blížící se termín konání valné hromady spolku, který je předběžně plánován v druhé polovině června, Bulldogs Brno tímto vyzývá všechny své členy k předložení podnětů, jež požadují zařadit na pořad jednání valné hromady.
Podněty zasílejte prostřednictvím e-mailové pošty na adresu: sekretar@bulldogs.cz
Případně je možné podněty osobně předat v písemné formě v kanceláři spolku na adrese Střední 595/26, 602 00 Brno, a to ve dnech pondělí až pátek od 12,00 do 16,00 a to nejpozději do 11. 6. 2017.