Buldoci se zapojili do projektu KidMove

KidMove je mezinárodní projekt financovaný z EU programu Erasmus + Sport. 
Koordinátorem projektu je Metropolia University of Applied Sciences v Helsinkách. Za ČR jsou partnery projektu Klub Bulldogs Brno, v úzké spolupráci s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity.

erasmus-co-funded.jpg
Dalšími partnery jsou:
  • Icehearts (Finsko)
  • Sportunion Steiermark (Rakousko)
  • Special Heroes a Windesheim UAS (Nizozemí)
  • University School of Physical Education in Wroclaw a AZS-AWF Wroclaw (Polsko)

V rámci projektu KidMove budeme sbírat a spoluvytvářet nejvhodnější tréninkové postupy, zaměřené zejména na koučování mladých sportovců. Nástrojem bude kombinace existujících teorií, podložených výzkumem, se znalostmi a zkušenostmi trenérů ve sportovních klubech a organizacích. 
Cílem projektu je zvýšit motivaci a radost ze sportu u dětí a mládeže a snížit četnost odklonu zájmu dětí od sportovních aktivit, za pomoci sociální inkluze, rovných příležitostí a prevence sportovních úrazů.
První setkání všech partnerů proběhne již v únoru 2019 na půdě koordinátora projektu, tedy Metropolia University v Helsinkách.