V sezóně 2018/2019 hraje tým Jihomoravskou ligu přípravek.

Systém soutěže: 10 družstev. Každé družstvo hraje na turnaji 4 utkání. Hraje se systémem 3+1.
Rozměry hřiště: maximální 22 x 12 m, minimální 18 x 10 m 
Hrací čas: 2 x 8 minut superhrubého času, 2 minuty přestávka.
Snižovače: 2 snižovače (30 cm; horní i spodní díl) 
Věkové kategorie: Mohou hrát přípravky (ročník nar. 2010 a mladší) a dívky (nar. 2009 a mladší); dále mohou nastupovat hráči a hráčky až po dovršení 5 let. 
Nastupování hráčů: Dle Soutěžního řádu 15.4.a) pokud má družstvo problém s počtem hráčů, tak aby mohlo na turnaji startovat, může družstvo jednoho oddílu využít start hráče či hráčky ze soupisky družstva stejné kategorie jiného oddílu. Za družstvo může v utkání nastoupit maximálně 5 hráčů jiných oddílů.
Hráč může v jeden den nastoupit pouze za jedno družstvo hrající stejnou úroveň soutěže. U takto zapůjčeného hráče musí být v ZZOU uveden mateřský oddíl.