V sezóně 2023/24 hrají týmy Ligu mladších žáků a Jihomoravskou ligu mladších žáků

Systém soutěže: 8, resp. 23 družstev, každý s každým nahodile, systém 5+1, hráno formou turnajů
Hodnocení soutěže: Ze ZOU se zaznamenávají výsledky, ale nevede se dlouhodobá tabulka soutěže, nezapisují se statistiky hráčů
Hrací čas: Určen počtem zúčastněných družstev na turnaji
               4 družstva: 2 x 12 minut (čistý čas), 2 minuty přestávka
               3 družstva: 3 x 12 minut (čistý čas), 2 minuty přestávka
Postup: nikdo nepostupuje
Sestup: nikdo nesestupuje
Věkové kategorie: mladší žáci (ročník 2011 a 2012), elévové (ročník 2013 a 2014) a dívky (ročník 2010 až 2014)
Rozměry hřiště: max. 36 x 18 m, min. 32 x 16 m