Novoroční sdělení prezidenta klubu

Milé Buldočky, milí Buldoci,
 
dovolte mi Vám se začátkem roku 2020 popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v novém roce.
Budu potěšen, pokud se všechna družstva Bulldogs Brno budou nejen v následujícím roce na hřišti i mimo hřiště prezentovat těmito tradičními hodnotami našeho klubu. 
 
1. Být členem klubu-smečky Bulldogs vyžaduje přijmout a respektovat pravidla, která ve smečce platí. Být členem smečky Bulldogs však přináší výhody, které mi nikdo jiný, než má smečka nedá: Sílu, vytrvalost, oddanost, věrnost, ochranu a pomoc celé smečky v okamžiku, kdy to budu potřebovat. 
 
2. Být členem smečky a jedním z Bulldogs, je něco, na co bych měl být hrdý. Jako člen smečky Bulldogs ctím tato její pravidla a vždy se chovám tak, abych nepoškodil její jméno a pověst. Respektuji všechny ostatní členy smečky, vážím si jich a vnímám naši společnou sílu. 
 
3. Při sportovních aktivitách jako je trénink, zápas, regenerace a příprava na zápas jsem, jako správný Buldok, připravený odevzdat maximální výkon. 
 
4. Jsem poctivý vůči sobě i týmu, a to při každé části tréninkového procesu. Jestliže se na každém tréninku o malý kousek každý ze smečky posune, tak bude naše smečka den ode dne silnější a lepší. 
 
5. Buldok umí naslouchat a umí také komunikovat. Nebojí se proto prezentovat svůj názor, protože je ostatní členové smečky vždy vyslechnou. Společná vzájemná komunikace je další věcí, která zlepšuje prostředí ve smečce a dělá z nás lepší hráče. Každý Buldok vždy vyslechne názor toho druhého a snaží se být názorům druhých otevřený. Žádný Buldok si nebere kritiku osobně, protože cílem kritiky není druhému ublížit, ponížit ho, ale posunout sebe a tím i tým na jeho cestě o kousek dál. 
 
6. Bulldogs vždy hraje fair play. Spravedlivá hra se pro člena smečky Bulldogs stává způsobem života, a to i ve chvílích, kdy se mohu domnívat, že je život ke mně nespravedlivý. 
 
7. Jako správný Buldok jsem houževnatý, zarputilý, cílevědomý a pokud se pro něco rozhodnu, nic mne v mém záměru neodradí a nezastaví. Zakousnu se a nepustím. Tyto vlastnosti využívám i ve svém běžném životě, v práci, v rodině a ve škole. Svým každodenním chováním dávám ostatním najevo, kdo je to Bulldog. Hodnoty, které jsem získal v klubu, ve své smečce, si přenáším do každodenního života. 
 
8. Florbal je sport, jenom sport. Je krásný a roky strávené ve společenství Buldočí smečky budou plné úžasných zážitků, dřiny, vítězství, ale i proher. To vše je a bude součástí života smečky Bulldogs. Přesto nemůže být florbal jedinou náplní života žádného z Bulldogs. Vím, že existuje i život mimo smečku a vnímám důležitost ostatních věcí jako je rodina, škola, práce a nikdy na tyto věci nemohu rezignovat. Smečka Bulldogs mi může na mé cestě životem pomoci a já mohu vše, co jsem se zde naučil využít ve svém životě. Může se stát, že florbal přestane být součástí mého života, členem smečky Bulldogs však zůstanu navždy. 
 
9. Můj klub, můj tým, má smečka, má rodina, můj život. To jsou věci, kterým jsem vždy oddán. To jsou hodnoty, za které bojuji. Jsem Bulldog a jsem na to hrdý. 

Spoustu radostných okamžiků v novém roce 2020 přeje Miroslav Mikšl, prezident klubu Bulldogs Brno


Hodnoty klubu budeme nadále prezentovat během ledna.