Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým

Letní příprava řady družstev Bulldogs letos proběhla na starém fotbalovém stadionu za Lužánkami. Zásluhu na tom má především Petr Švancara, jenž je aktuálně správcem hřiště a největším propagátorem obnovy tohoto stadionu.

Nyní se snaží s projektem „Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým“ získat peníze na vybudování tréninkových ploch a zázemí. 
Díky dobrým vztahům Buldoků s Petrem Švancarou je velmi pravděpodobné, že bychom mohli toto sportoviště využívat i do budoucna. K tomu je ale potřeba Vaše pomoc!

Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým je přihlášeno do projektu města Brna „Dáme na Vás“, ve kterém sami Brňané rozhodují o tom, který projekt bude realizován. V participativním rozpočtu je 33 milionů korun, připravených na rozdělení mezi vítězné projekty. 
 
Proto Vás, hráče, rodiče, členy a fanoušky klubu Bulldogs Brno prosíme, abyste hlasovali a řekli o tomto projektu také svým známým. 

Hlasování bude probíhat během listopadu 2020. 
 
 
INFORMACE K HLASOVÁNÍ
  • 1.11. - 30.11.2020
  • Hlasovat mohou pouze občané města Brna starší 18 let.
  • Každý občan má k dispozici sedm hlasů: 5 kladných  a 2 záporné. Ty může podle svého uvážení rozdělit na jednotlivé projekty v hlasovací galerii. Jednomu projektu můžete dát až dva kladné hlasy nebo 1 hlas záporný.
  • Hlasovat můžete buď  ZDE  po jednoduchém ověření identity, nebo pomocí svého full účtu na BrnoiD.   (Pro ověření, že jste občanem Brna,  je potřeba vaše datum narození a číslo občanského průkazu. ​Všechny osobní údaje budou okamžitě zašifrovány do anonymního tokenu (který neumožní zpětnou dešifraci) a nebudou nikde ukládány. Údaje slouží pouze k hlasování a ověření vůči registru obyvatel)
  • Kladné hlasy přidělujete kliknutím na ikonku + vedle projektu (každému projektu můžete dát jeden či dva kladné hlasy) záporné hlasy přidělujete tlačítkem  (každému projektu můžete dát jeden záporný hlas) 
  • Před potvrzením můžete přidělené hlasy zrušit, a to opětovným kliknutím na tlačítka + a -. 
  • Po rozdělení hlasů klikněte na tlačítko Potvrdit hlasy. Budete požádáni o potvrzení hlasů, teprve po potvrzení jsou hlasy považovány za platné a zapsány do výsledků hlasování. 
  • Pozor, jakmile jsou hlasy jednou udělené a potvrzené, už je není možné měnit.

I Vaše hlasy mohou rozhodout o tom, kde budou Buldoci trénovat!   Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým