DEJME DĚTEM ŠANCI


Vážení členové naší Buldočí smečky,

dovolte mi, abych Vám osobně představil veřejně prospěšnou společnost DEJME DĚTEM ŠANCI, která mimo jiné pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti.
V duchu hodnot, jenž symbolizují naši klubovou identitu (viz bulldogs identita), Vás chci poprosit o krátké zamyšlení a případně i jakoukoli pomoc třem konkrétním projektům podpory dětí, které nemají možnost vyrůstat v plnohodnotném rodinném prostředí.


Projekt DEJME DĚTEM ŠANCI ve spolupráci s vedením dětských domovů zařazuje do jednoho ze svých
projektů „Podporuj mě“ děti, 
vanoce-1.jpg
jimž se snaží usnadnit začlenění do společnosti po opuštění dětského domova.
Cílem aktivity „Podporuj mě” je naspořit dítěti formou měsíčních příspěvků určitou částku, která mu bude k dispozici až po opuštění dětského domova a pomůže mu překlenout tuto nesnadnou etapu jeho života.
Více informací najdete na webu 
PODPORUJ MĚ.

Druhý projekt, který si zaslouží pozornost Buldočí smečky, nese název PŘÁL(A) BYCH SI. Jeho prostřednictvím můžete splnit konkrétní "vytoužené" přání dítěti vyrůstajícímu v dětském domově. Je krásné udělat někomu radost… Především o Vánocích. Můžete věnovat jakýkoli jednorázový příspěvek na opodstatněné přání dítěte vyrůstajícího v dětském domově. Podrobnosti najdete na webu 
PŘÁL(A) BYCH SI.

V čase blížících se vánočních svátků máme také možnost udělat vánočním dárkem radost dětem, které nemají možnost vyrůstat a trávit Vánoce ve svých rodinách, tradičním projektem Strom splněných přání. Umožňuje věnovat vánoční dárek opuštěným dětem pohodlně a rychle přímo od vašeho počítače. Každoročně od 11.11. .do 12.12. Další informace najdete na webu 
DEJME DĚTEM DÁREK.

Předem děkuji těm z vás z řad našich členů, kteří dokážou v předvánočním čase pomoci znevýhodněným dětem v rámci některého z výše uvedených filantropických projektů. Náš realizační tým pomáhá pravidelně a budeme velmi hrdí, pokud se k nám také přidáte. Snažíme se totiž pomáhat „vychovávat" nejen mladé sportovce z řad našich členů, ale na dálku také pomáhat rozvíjet další děti, kteří nemají takové štěstí, aby našli svou smečku dříve, než opustí zdí dětského domova. Pomáhat slabším a potřebným je další z poselství, které chceme s naší Buldočí smečkou šířit do světa a inspirovat ostatní.

Děkuji všem našim členům, kteří už pomáhají nebo letos začnou.


Pěkný předvánoční čas a (snad) brzy opět na viděnou na florbalovém hřišti či v jeho okolí.

Miroslav Mikšl
prezident florbalového klubu Bulldogs Brno

vanoce.jpg