PODMÍNKY PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO HALY

Od pondělí 22. 11. došlo k úpravám obecných opatření, které se týkají zejména podmínek pro vstup na halu při utkáních a turnajích. Nejdůležitější úpravy najdete v článku níže.

Prosíme všechny návštěvníky haly, doprovod a rodiče, aby se zde zdržovali pouze nezbytně nutnou dobu, případně do haly vůbec nevcházeli. Do haly rovněž nevstupujte pokud vykazujete příznaky onemocnění - teplota, kašel, rýma. 

Změny opatření od 22.11. 2021

  • Děti do dosažení věku 12 let nadále nebudou muset prokazovat bezinfekčnost, aby mohly vstoupit na halu. 
  • Dojde ke zrušení možnosti prokazování bezinfekčnosti antigenními testy a samotesty. Již tedy nebude možné žádným způsobem použít pro vstup na utkání antigenní test ani samotest provedený na místě. 
  • Nadále pro všechny zůstává možnost prokázat bezinfekčnost ukončeným očkováním, od kterého uplynulo alespoň 14 dní nebo proděláním covidu v posledních 180 dnech. Tímto způsobem se mohou prokazovat shodně účastníci utkání i diváci. 
  • Dojde k omezení možnosti prokazování bezinfekčnosti PCR testem. Prokázat bezinfekčnost PCR testem již nebude obecně možné. Prokázat se PCR testem budou moci jen určité skupiny osob:
  1. Osoby do dosažení věku 18 let;
  2. Osoby, které mají zahájené očkování;
  3. Osoby, které mají potvrzení, že se nemohou ze zdravotních důvodů očkovat - Pro tyto osoby bude platnost PCR testu 72 hodin, pokud jdou na utkání jako diváci a 7 dní, pokud jdou na utkání jako účastníci utkání (členové družstev, rozhodčí, pořadatelé, delegát); 

Více informací najdete na ceskyflorbal.cz