​OBECNÉ PODMÍNKY PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO HALY

Všechny osoby, které budou vstupovat do haly, musí splňovat jednu z následujících podmínek:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem;
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem;
  • pro účely tréninků v rámci neměnného kolektivu platí, že osoba absolvovala nejdéle před 7 dny antigenní test s negativním výsledkem;
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo:
  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní;
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní;
  • osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením osoby, respektive čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy;
  • osoba na místě podstoupí antigenní test, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem;
Pořadatel nemá povinnost mít zajištěny testy pro sebetestování.

Více informací najdete na CESKYFLORBAL.CZ