1) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019.

Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorksé kategorii, s ohledem zejména na podporu výkonnostního růstu talentovaných brněnských mládežnických sportovů v seniorké kategorii. Jmenovitě na florbalové družstvo v seniorské kategii (Bulldogs Brno - muži). 
Výše poskytnuté dotace: 1 187 000,-Kč
2) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019.
 

Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady nákladů na projekt Sportování prázdniny Bulldogs Brno, jmenovitě: nájemné a ceny.
Výše poskytnuté dotace: 42 000,-Kč