Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019.

Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorksé kategorii, s ohledem zejména na podporu výkonnostního růstu talentovaných brněnských mládežnických sportovů v seniorké kategorii. Jmenovitě na florbalové družstvo v seniorské kategii (Bulldogs Brno - muži). 
Výše poskytnuté dotace: 1 187 000,-Kč